CO KDYBY jste....

 • Poznaly sílu principů POPULARITY, VLIVU A PENĚZ ještě více?
 • Uměli s online světem pracovat tak, jak nejlépe pro Váš obor můžete?
 • Měli možnost získat Facilitátora, který Vám pomůže zvládat zátěžové situace?
 • Měli kolem sebe lidi s kterými si můžete navzájem v podobných situacích jako je ta dnešní, poradit, pomoci?
 • Mohli příště předejít dalším finančním ztrátám?

(Jen si to představte.)

První produkt toho druhu z naší dílny...

Bude to jízda a vezmeme to od podlahy.

Principy popularity:

 1. ZÍSKEJ 100% KONTROLU A NADHLED: kdo jsem, co dělám, pro koho a proč. Poznej, co je KODEX osobní značka.
 2. VLÁDNI 3X SVŮJ PRODUKT ČI SLUŽBU : podíváme se na produkt, na vaši řadu, budeme tvořit a vařit.
 3. PŘEDCHÁZEJ STATISÍCOVÝM ZTRÁTÁM: aneb proč mi to tolik nefungovalo. Kdo si brání růst? já. proč ne.

Principy vlivu:

 1. OVLÁDNI SVŮJ OBOR V 7 DNECH  proklepneme obor z pohledu značky, v jaké je dynamice.
 2. ODLIŠ SE OD KONKURENCE 3 KRIZOVÝMI BODY - jak vnímají lídři trh a jakými texty uplatnit vliv vedoucí k prodeji, jak i v krizi prodávat a nebýt jako hyena? Necítit se nevhodně? Jak to uhladit?
 3. VYTVOŘ SVÝCH 20 VYVOLENÝCH.

Principy peněz:

 1. ZRYCHLI CESTU ZÁKAZNÍKA: zrychleně a levně, CESTA zákazníka jinak a rychleji .
 2. OBJEV 4 NÁSTROJE ÚSPĚŠNÝCH K ZISKU pro obyčejné lidi.
 3. KRIZOVÝ MANAGEMENT ONLINE.

Máme 3 měsíce na to, abyste z programu vytěžily maximum....

Co tedy získáte?

 I. Workshopový styl vedení

Očekávejte praktický a efektivní styl učení. Rozhodli jsme se to dělat jinak.

III. Principy odlišení se v online

Aktuální online trh velmi intenzivně sledujeme a ukážeme Vám, jak ho správně pochopit.

V. 12 online setkání

Zaměříme se na Vaše značky individuálně a pomůžeme Vám.

II. Zkušený Facilitátor

Získejte profíka, který Vám pomůže  maximálně využít svůj potenciál.

IV. 3 měsíční intenzivní workshop

3 měsíce intenzivní práce, zkušeností a práce s Vaší značkou s pomocí profesionálního vedení.

VI. Silného partnera v zádech

Máme za sebou spoustu zkušeností, výsledků a podělíme se o naše know-how.

To vše dnes pro Vás jen za  4.970 Kč. Původní cena 9770 Kč!